inloggen

Blijf liggen

Blijf hier
Blijf liggen
Opdat wij hier nu nog zijn
En dat wij
Terwijl wij
Afgezonderd
Onbekommerd
Op onze wolk van
Appelthee en omhelzingen
Dromen, slapen, stil staan
Stil liggen
Tijd stil
Op dat wij tijd kunnen vriezen
Als we maar lang genoeg
Lang genoeg blijven liggen
Niet opstaan
Blijf liggen

Vergelijkbare gedichten