inloggen

Een bericht

Even een bericht.
Zomaar tussen door.
Ik hoor het eerst maar met een half oor.
Kijk op naar de T.V., zie zijn gezicht,
en begrijp dat er weer een jongen,
onder het oorlogsgeweld is gezwicht.
Even voel ik een beetje die pijn.
Het had ook mijn zoon,....kunnen zijn.
Over een paar dagen wordt hij naar huis gebracht.
Waar het hele thuisfront op hem wacht.
Voor hen nooit geen onzekerheid meer,
dit was zijn allerlaatste keer.

Achtergrond informatie

sneuvelen van onze jongens in Afghanistan.

Vergelijkbare gedichten