inloggen

Sint gedicht

Harderwijk, Stoombootkade 2 december 2010


Beste meester of juf

Sint is weer naar Nederland gekomen,
maar dat het zo koud zou zijn, had hij niet kunnen dromen!
Daarom trok hij extra ondergoed aan
en is met de surprises aan de slag gegaan.
Dat hij hiervoor op donderdagavond naar Darp moet rijden,
is dan ook niet te vermijden.

Sint is met Piet aan het filosoferen,
Wat moet men tegenwoordig de kinderen toch leren.
Rekenen en taal, liefst op hoog niveau
en het antwoord krijgen ze niet cadeau!
En de meesters en juffen hebben alles op papier staan,
zodat aan ’t wakend oog van de inspectie niets zal ontgaan……

Maar er moet ook tijd voor ontspanning zijn,
Om je zelf en je omgeving te herkennen, dat is fijn.
Er zijn dingen die iedereen aan jou kan vragen,
Maar kan het antwoord de waarheid verdragen………?
Ben jij wel echt degene die jij bent……
Of denk je maar dat men jou wel kent?

“Weet je wel wat ik denk en wat ik voel,
Begrijp je echt wel wat ik bedoel??”

Nu zit Sint nog steeds te filosoferen;
met dit cadeau krijg je ontspanning en kun je ook wat leren.
Denk hierbij niet aan idealen of dromen,
Maar vraag je af hoe het zo is gekomen…….
Als je weet hoe de sterren en planeten staan,
Zal het je in je verdere leven goed vergaan.

Met vriendelijke groet,

Sint Nicolaas

Achtergrond informatie

hoort bij een surprise voor collega's basisonderwijs spel en boek venus/mars

Vergelijkbare gedichten