inloggen

Be strong

BE STRONG (Walz) tekst jdb muziek fdb
Don’t cry for me and be strong
Huil niet om mij en wees sterk
I lived my live, I had it all
Ik heb alles in mijn leven gehad
Sorry that I left too soon
Vergeef mij dat ik jullie zo vroeg verliet
Now I ‘m in my heavenly home
Ben nu in mijn hemels huis
chorus:
All I I’ve had,I’d shared with you
Alles wat ik had heb ik met jullie gedeeld
My love, my live, the things I did
Mijn liefde, mijn leven, al wat ik deed
We’ll meet again and drinks for free
We zullen elkaar terug ontmoeten , ik zorg voor gratis drank
Be strong and don’t cry for me
Wees sterk en huil niet om mij

Forgive me that I broke your hearts
Vergeef mij dat ik jullie harten brak
But when you knew me, I’ll never part
Maar als je mij kende, ik zou jullie nooit verlaten
When you’re live is hard and low
Als jouw leven hard en down is
Think of me and be strong.
Denk aan mij en wees sterk

Vergelijkbare gedichten