inloggen

Mijmering

Stil schemerend
geurloze nacht
stenen soldaten
zwijgend
de tijd voorbij
houden zij wacht
waar wind
speelt met verval
geluidloos
het sterven dirigeert
loopt een uurwerk
achter al
wat is gepasseerd