inloggen

Concurrentie

Bij het ouder worden ziet
men concurrentie niet
overbodig
en helemaal niet nodig
is dan het woord
dat eigenlijk bij deze tijd hoort
want daar moet je scoren
in daden en woorden
om weer verder te gaan
en volop in het jachtige leven te staan
maar vele wegen
houden concurrentie tegen
als je deze niet inslaat
en jouw eigen weg gaat
want zeg nu zelf
je bederft
die loopbaan toch niet
omdat je van veraf ziet
hoe de concurrent bezig is zich te bewijzen
maar zich later uit de markt heeft weten te prijzen
omdat hij te vroeg helemaal vooraan
wilde staan
en dan komt hij toch te laat aan
want concurrentie
is geen urgentie
doe geen moeite
dan bloei je
vanzelf helemaal open
juist dat wil de concurrent niet hopen.

Achtergrond informatie

Inzichtgedicht bestemd voor het dagelijks leven.

Vergelijkbare gedichten