inloggen

Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan

Hoe makkelijk is het wel niet iets te zeggen

Woorden die boekdelen spreken maar hun doel voorbij gaan

Zolang het namelijk bij woorden blijft heeft het geen inhoud

Pas als je de woorden vervangt met daden snijdt het hout

Woorden kennen pas hun betekenis als je laat zien waar ze voor staan

Pas als je daad bij woord stelt hebben ze recht van bestaan

Als jij wilt bestaan moet je er ook naar streven

De woorden kracht te geven door ze te laten leven

Draai er niet omheen, leef niet in een waan

Woorden zijn vaak makkelijk gezegd maar moeilijk gedaan

Vergelijkbare gedichten