inloggen

Konijn

'k zag een konijntje lopen
pas uit zijn hol gekropen
't liep naar mijnen hof
en maakte het daar grof
geen bloempje liet het staan
elk plantje moest eraan
toen greep ik mijn geweer
en schoot 't konijntje neer

'k zag eenden in de lucht
die merkten in hun vlucht
dat ik een zwembad had
ze doken in het bad
ze maakten het zo smerig
daarvan ben ik afkerig
met één schot vol lood
schoot ik de eenden dood

een ekster vloog in huis
dat was beslist niet pluis
ze ging toen aan de haal
met wat glinsterend metaal
en voor een beetje geld
gebruikte ik opnieuw geweld
want die onbezonnen vogel
die kreeg meteen de kogel

dat mag niet blijven duren
'k schiet weldra op de buren
't geweer moet dus verdwijnen
'k hou wel van vogels en konijnen
pacifisme wordt mijn streven
want 'k ga geweldloos leven
'k laat mens en dier in vrede
'k verklaar het onder ede

Vergelijkbare gedichten

  • Vissen
  • 22/12/2012 18:44
  • Details
  • Categorie : dieren
  • Aantal letters : 891
  • Aantal woorden : 161
  • Aantal regels : 32
  • konijnholhof