inloggen

Mensenhandel

gebroken ruggen
star en stijf hun
glimlach
waaiend met alle
winden mee

hun ogen neergeslagen

zingend als troost
omdat ze zijn
overgeleverd aan
mensen
die ze meester noemen

ze zijn gebrandmerkt
als waren zij vee
slaafs zijn ze
nog zijn de meesters
niet tevree

ze willen nederigheid zien
zich de baas wetende
niet goedschiks ?
dan maar kwaadschiks

Achtergrond informatie

kom eens langs en wees welkom www.fairouz.123website.nl