inloggen

De herberg en BOB

De stamgasten in de herberg
zijn allen welkom geheten
ze eten hardgekookte eieren of
knackworstjes met mosterd
ze drinken tot ze dronken zijn
en als ze
dronken zijn rijden ze
toch nog naar huis
geen enkele sleutel wordt afgegeven
aan BOB want een dronken mens
is een keikop en BOB is spoorloos
net zoals ze
zelf zijn maar ze zijn
even hun misÚre vergeten
en 's anderendaags weer nuchter
geworden en niet doodgegaan
zijn ze
in de herberg weer
allen welkom geheten...

Vergelijkbare gedichten