inloggen

Fier als een pauw

Ik hou van vriendschap
die rechtuit is,
onbaatzuchtig,
trouw aan een gegeven woord.

Het hoeft geen liefde te zijn,
want die stelt strenge eisen
die men soms niet inwilligen kan.

Al heb je vijanden die je niet verdient,
en voel je slecht begrepen misverstanden,
ga toch je eigen weg, het hoofd rechtop.

Hou vast aan je goede bedoelingen
en schenk ze enkel aan hen die ze verdienen
en laat anderen maar tweedracht zaaien.

Lach je door het leven,
fier als een pauw,
met de pretentie gelukkig te leven.

Achtergrond informatie

gun jezelf gelukkig te zijn

Vergelijkbare gedichten

  • Pauli
  • 08/05/2015 09:06
  • Details
  • Categorie : filosofie
  • Aantal letters : 540
  • Aantal woorden : 88
  • Aantal regels : 16
  • fieralspauw