inloggen

Wordt wakker nu!

goede gedichten
verlichten
en wekken mensen uit hun slaap:
wordt wakker,
wordt wakker nu straks is
't waarschijnlijk veel té laat.

verlaat meteen je kamers!
rol vlug je mouwen op!
bouw met vereende handen
een betere wereld op!

een oord
waar haat voorgoed verdwenen is,
waar mensen elkaar schragend dragen,
waar niemand meer pamfletten schrijft
om oproer uit te dagen.

een land
waar eindelijk weer eendracht groeit
in woord en daad.
waar niemand meer
wordt uitgestoten of gevangen.

wordt wakker nu,
straks is't te laat
voor 't feest van 't groot verlangen!


joz. le bruyn

Achtergrond informatie

eendracht maakt macht

Vergelijkbare gedichten