inloggen

Vondel

Vondel was een beroemde dichter.
Op een dag was hij aan het varen,
met drie beeldschone jonkvrouwen in een bootje.
De zon scheen, de lucht was blauw.
In een romantische roes
richtte hij zich tot de vrouwen en zei:
Oh, wat is het toch een wonder...
Er bevinden zich drie scheuren in deze boot
en toch gaan we niet ten onder.

Vergelijkbare gedichten