inloggen

Weet je wat?

Weet je wat, steek je vinger in je gat.
Steek hem niet te diep, of hij zit in de chocoladefabriek,
steek hem niet te schuin, of hij is bruin.

Vergelijkbare gedichten

  • Jarno
  • 26/01/2010 18:12
  • Details
  • Categorie : humor
  • Aantal letters : 143
  • Aantal woorden : 29
  • Aantal regels : 3
  • weetjewat