inloggen

Lentebeeld

Het groen van het gras,
het blauw van de lucht,
een koe die gevlekt is,
een paard dat grijs is,
tussen het geel van bloemen.
De wind die wuift, schuift, ruist