inloggen

OUDE RITUELEN

De wintergeest is oud
en wordt verbrand in laatste vuur,
de lente wordt nu ingehaald
- eigenlijk wat te vroeg dit jaar -
met heel veel vreugdevuur,
met eet- en drinkfestijnen,
met zot en spot,
met schertskoningen en paladijnen.

Sjamanen met hun trommels
bezweren met runen, klanken, namen,
de geheimen van de lente,
- en het eeuwige jonge -,
die ontluikt in maagdelijk cyclamen,
het witte kleed in vlam gezet, verdwijnt,
geeft vrij het aanstormende nieuwe
dat alom ontluikt in het zachte groen.

Vergelijkbare gedichten