inloggen

Bewijs..

’t Begint bij blond en wordt dan langzaam donker,
maar bij “Midlife” verdwijnt ’t jeugdige geflonker.
Dan wordt de haarkleur duidelijk steeds grijzer,
en de bezitter gaandeweg wat wijzer...
Maar uiteindelijk wordt ook ’t mooiste grijs zelfs wit,
(tenminste ‘t restantje dat er dŕn nog zit!)
Ergo: “witten” zijn wat wijzer nog dan “grijzen”
en dŕt wou deze wittekop maar eventjes bewijzen...

Vergelijkbare gedichten