inloggen

De sigaar..

We pissen hard en ít liefste zwart
op NeÍrlands dierbíre grond
door eigen Overheid verward
die de kat de bel aanbond
Niet roken hier, niet drinken daar,
niet lekker samen padden
we waren samen de sigaar
als we die tenminste hadden...

Vergelijkbare gedichten