inloggen

Wij...rijmelaars..

Dat wat je zeggen wil, tot kadans en rythme brengen
in een zinnen-reeks die geen enkel woord verhult,
menig dichter zal er geen traan om plengen,
maar ons bestaantje wordt er door gevuld...

Dat wat je zeggen móet, steeds zonder 1 concessie,
verweven in ’n hymne vol ritmiek,
zoekend en schuivend tot één vloeiende processie,
àlles-onthullend én gesluierd tot mystiek...

Het diepst gevoel daarmee tot hoogten heffen,
geboren uit de oogst van élke dag,
dit delend in een rotsvast “waardevol-beseffen”
én duimend dat het niemand storen mag...