inloggen

Kliko

Door de wijk rijdt de vuilniswagen.
Die ruimt op, zonder te vragen
wat een mens niet meer van node heeft.
Van afval, dat is waarvan hij leeft.

Schillen, vodden, tuinafval en troep.
Plastic zakken, hondenpoep.
Alles op de containerplek.
Een schoner millieu is misschien niet zo gek.