inloggen

't kleinste onrecht..

’n Zekere Wiesenthal zei tamelijk lang geleden
en dat heeft me toen behoorlijk diep geraakt :
“Zelfs ’t kleinste onrecht moet worden bestreden !”
’t raakte zó, dat ik ’t tot lijfspreuk heb gemaakt.
Dat leek, sociaal gezien, natuurlijk een illusie,
’n Samenleving staat ”Rechttoe-Rechtaan” niet toe,
daarmee verlies je verbaal natuurlijk de discussie,
zoals ik dan ook m’n hele leven doe...
Tóch ik hield vol en bleef die zin herhalen,
dat kostte bést wat “vrienden” om me heen,
maar ‘k voel me rijk, want straks is het “betalen”
en iedereen weet: dàt doe je óók alléén...toch ?