inloggen

Levensboompje

Het was in den beginne. Ik woonde hier pas in
en spitte de tuin voorin. Opwindend
verblind door de bengel met de tengere stengel
reikend naar iets onzichtbaar, aanschouwde ik daar
van nabij de indringer tussen mijn werkgerei.

Mijn levensboompje! En niet zon heel gewone.
Deze jonge knaap kreeg al gauw een ereplaats
in mijn tribunaal. Getooid tijdens onze trouwerij
bleef hij alzo gespaard van vernielzuchtige imbecielen
en zegevierde doodgewoon op zijn troon.

Ondertussen al een flinke kerel in onze gaard
toornt hij hoog boven mij uit. Met zijn brede bladerendak
beschermend tegen al te opdringerige zonnestralen,
lig ik languit te dagdromen Het was in het beginne
Ik woonde hier pas in en spitte de tuin voorin.

Achtergrond informatie

Toen ik mijn huisje kocht, begon ik met veel enthousiasme aan een bloementuin. Tussen het onkruid merkte ik een klein okkernotenboompje en ik beschouwde dit als een symbool. Wat ik toen niet wist, was dit er welk elk jaar ergens een notenboompje uitschoot. Maar toch bleef dit boompje voor mij speciaal..