inloggen

Tot in eeuwigheid

De levensjaren
zijn gesleten
Nu levenslicht
zijn dagen
nog een weinig
rest in tijd
Vraag ik U "Heer"
Uw armen liefdevol
te spreiden
Begeleid me
naar de
"eeuwigheid"

Vergelijkbare gedichten