inloggen

Fantasietje

Bloempjes bloeien op je pad.
Vlindertjes dansen, het zonnetje lacht.
Ik ben z blij, het s toch wat.
Je hebt het rst aan mj gedacht.
Ik maak een vers voor jou, of nee,
ik weet iets beters. Een kleine wens.
Blijf altijd lief, vrolijk en tevree
en je wordt een heel gelukkig mens