inloggen

Prematuur ?..

Het klinkt bizar en prematuur
en nauwelijks te behappen.
Maar ‘k zie duidelijk een dictatuur,
ontstaan uit kleine stappen:
Steeds minder ruimte voor “de mens”,
àfbouw van zekerheden.
Vaker passeren van een grens,
zo nodig in ’t verleden.
Geen ruimte meer voor u en mij,
die Wet te laten toetsen.
Verkapte vorm van dwingelandij,
’n democratisch “roesten”.

Het klinkt bizar en prematuur...,
voor Vrijheid slaat ons laatste uur!

Achtergrond informatie

De Eerste Kamer stemt morgen over een voorstel om wetten aan de Nederlandse Grondwet te kunnen laten toetsen door de rechter. Dat kan nu nog niet! Het kabinet adviseert echter tegen.