inloggen

Daag de Goden uit

Vraag aan Venus om een liefdeszoen
Daag Thor uit om orde te scheppen in je dagelijkse dingen
Verzoek Apollo om een lied te zingen
En raadpleeg Athena wat je nu moet doen

Je daagt de Goden uit en wilt ze laten spreken
Want je bent hopeloos, je vraagt om een teken
Ook al weet je zelf heel goed
Dat je niet meer weet hoe het in godsnaam verder moet

Je slaat iedereen van je af
en weet alles beter
maar je graaft je eigen graf

Mijn vriend, het zit in je hoofd
heel diep van binnen
Door je ziekte ben je verdoofd
Alleen,
niet in staat om de strijd te winnen

Vergelijkbare gedichten