inloggen

Beste ouders..

Beste ouders...

wij hebben nog eens naar dat paaltjes-gedoe gekeken
wij zijn dus de belanghebbenden in de zaak
en kunnen melden dat uit rapportages is gebleken:
met onze paaltjes is beslist niets eh. in de haak
anders, gelooft u ons, we zouden ít eerlijk melden
want de belangen van uw kind staan hier centraal
die wantrouwende ouder, laten we domweg schelden
en hoger beroeps-uitspraken...nagelen we aan de paal!

Achtergrond informatie

School negeert Gerechtelijke uitspraak in hoger beroep betreffende verboden houtveredeling bij speeltoestellen

Vergelijkbare gedichten