inloggen

Wanneer jij

Wanneer je weer kunt zien -
terugkijkt op hoe je achterliet
Kijk je in de spiegel?
Of zie je het zelf niet?

Wanneer je weer zult praten -
over wat je nu niet zegt
Zal je dan eerlijk spreken?
Of durf je dat niet echt?

Wanneer je weer kunt voelen -
aan de pijn die je me gaf
Zal je spijt ervaren?
Of voelt dat als een straf?

Wanneer je weer kunt horen -
verstaat wat ik nu zeg
Kun je dat dan ook luisteren?
Of ren je dan weer weg?

Wanneer je weer zal denken -
over hoe je afstand neemt
Heb je dan besef?
Of is begrip je vreemd?

Wanneer je je weer openstelt -
en ophoudt met bedriegen
Geloof je dan jezelf?
Of voelt het niet als liegen?

Wanneer straks weer iets moet -
en er geen tijd is voor gelach
Kun je je dan redden?
Of leef je met de dag?

Wanneer jij ooit verlaten wordt
en ik weer ben gaan leven
Dan zal jij me begrijpen
Maar verwacht geen medeleven

Vergelijkbare gedichten