inloggen

Wit

met  stippellijnen in het wit

kriskras maar toch op maat

trek ik een verhullend landhoe doe je dat,

vraagt moeder.


wat?

- een wedervraag die ik beter wit kan laten,

wie anders komt er op? -die sneeuw, zegt ze,

want wit op wit dat kan niet,

zei mijn leraar tekenen.
de winter legt zich zonder schaduw

om de schouders van een pop

met wortelneus en kolenogen


  uit lege kleurplaathuizen

krult zwarte rook tot boogjeswolken
dat kan wel, zegt moeder.

 ___________________________with dotted lines in the white
crisscross but measured
I draw a hidden land

how do you do that,
mother asks.
what?
- a question that I'd better leave in the white,
who else comes up with it? -


that snow, she says,
because white on white is not possible,
my art teacher said.


winter settles shadowless
on the shoulders of a doll
with a carrot nose and coal eyes

from empty color book houses
wisps of black smoke become rimmed clouds

that is possible,
mother says~~

Achtergrond informatie

Sneeuw tekenen Drawing Snow