inloggen

Liefde leeft

Wespen heersten
Over vliegen
Dreigden
met hun macht
Eisten dat zij
Zouden bedriegen
In ruil
Voor praal en pracht
De vliegen roofden
De bijens honing
Brachten niets weerom
En in de tijd van schaarste
Kwamen de bijen om
De koningin
verloor de warmte
Wespen vonden haar
Vermaalden haar tot pap
Voedden toen elkaar
Bloemen werden
Niet meer bevrucht
Stierven en rotten
Overal
Nog één keer feestmaal
Voor de vliegen
Het laatste avondmaal
Nog eenmaal overschot
Voor de wespen
Tot het op was
Op is op
Zij stierven uit
De vliegen
De wespen
Die namen
Wat van een ander was
En op was op
Want er was niets meer
Niets meer dat er was
En op was op
Zelfs op was niets meer
Niets was alles
Dat er nog was
Geen honing
Geen bijen
Noch koningin
Geen bloem
Vlieg of wesp
Werd nog gezien

Maar toen waren er
De zaden
Geduldig hadden
Zij gewacht
Groeiden uit
In grote getale
Tot wereldwijde
Bloemenpracht
En toen was er God
Hij gaf een koningin
Die bijenvolk
Weer op deed staan
Die bloemen
weer bevruchtten
Die honing
Weder op deed slaan
En alles was terug
Geloof
De liefde
En de mens
En de engelen
Die deden
Naar een ieders wens
Maar nooit meer wespen
Nooit meer vliegen
Nooit meer dat
Wat van een ander leeft
Alleen nog liefde
Zij die weten
Dat leven is
Die geeft
Alleen nog leven
Zij die weten
Dat het liefde is
Dat leeft

Klok

Achtergrond informatie

De maatschappij wordt beheerst door slechts enkele machthebbers. (veelal machtige families zoals koningshuizen en economische grootmachten) Dit zijn de wespen. Dezen stellen via netwerken als Illuminati en vrijmetselarij (welke de opperbouwmeester des heelals wiens naam Abaddon is, aanbidden) derden aan (politici,, topfunctionarissen binnen justitie, politie, gerechtelijke macht, advocatuur, media, religieuze instellingen etc), de vliegen, onder bedreiging van bekendmaking van gevoelige informatie welke hun maatschappelijke positie kan verwoesten indien men weigert naar deze machthebbers te luisteren, echter worden zij evenzo gemakkelijk beloond indien zij wel luisteren, welke derden op hun beurt het bestaansrecht van de mensen in de maatschappij (bloemen) ernstig schaden, ten voordele van deze machthebbers. Het bestaansrecht wordt bevestigd door je naaste lief te hebben. Het liefhebben (honing) maakt een maatschappij. Echter indien de liefde is verdwenen en een maatschappij dusdanig leeggeroofd is, vindt deze geen vervolg meer en sterft een maatschappij als het ware uit.

Vergelijkbare gedichten