inloggen

Treinverhalen

Weer in de trein, bekend terein
voor velen, die naar alle hoeken van het land rijden
door ons land rijden,
het Nederland

Zo klein

Het meest lege dichtbevolkte land
de metalen slang toont ons de velden, de leegte, de ruimte
Alleen met je gedachten,
in het vacuüm dat het landschap creëert

Alleen, in de overvolle coupé

Daar, waar mensen zijn, zijn verhalen, zijn levens
is blijdschap en verdriet, dat niemand ziet
in de leegte van de volle trein
waar mensen samen zijn, maar niet verbinden

Doorgaan

Langs de dorpen en de steden, waar mensen levens besteden
aan iets onbekends
waar men liefheeft en afziet
verbindt en laat gaan

stilstaan

bij dit alles terwijl de trein doorgaat
maar als de locomotief tot een halt gekomen is
is het juist de gedachte, die me niet loslaat