inloggen

Privacy

Het is mogelijk dat NewEgo bij het aanbieden van diensten informatie van u als website-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als persoonsgegevens). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NewEgo.

Uitgangspunt van NewEgo is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan NewEgo of haar partners niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal NewEgo-diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt NewEgo wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan NewEgo verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens
NewEgo kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als website-gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij NewEgo bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat NewEgo uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van NewEgo gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat NewEgo zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. NewEgo verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt NewEgo de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat NewEgo de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan NewEgo vermoedt dat het uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming heeft gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan NewEgo, nadat u uw toestemming heeft gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen uw interesseprofiel valt.

Als u via de websites van NewEgo gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van NewEgo gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Het is mogelijk dat NewEgo op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. NewEgo zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. NewEgo kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de diensten of om de rechten van NewEgo te beschermen.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. NewEgo wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden legt NewEgo vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de NewEgo-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de NewEgo servers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten
NewEgo wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop NewEgo met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: privacy@newego.nl

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Derden
NewEgo / Dichtr.nl maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge´nteresseerd bent (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet NewEgo dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Wijzigen van de privacyverklaring
NewEgo houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. NewEgo adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.